Algemeen

 

Opdekleintjesletten is een professioneel gastouderbureau welke vraag en aanbod koppelt en bestaande gastouderopvang registreert. Ook het overnemen van reeds bestaande koppelingen behoort tot de mogelijkheden. Opdekleintjesletten heeft gastouders in de regio's Friesland, Groningen en Drenthe.

 

In de Wet kinderopvang is geregeld dat de overheid meebetaalt aan de opvang van uw kinderen via de kinderopvangtoeslag, mits de opvang aan de voorwaarden voldoet. Hier kunt u meer informatie vinden over onze werkwijze en over de eisen waaraan gastouders moeten voldoen. Bij Opdekleintjesletten werken we vanuit de visie dat het belang van het kind altijd voorop staat! Wij vinden heldere communicatie en transparantie belangrijk en staan open voor suggesties.

 

Klik hier voor onze uren registratie.

Belangrijke links

- www.toeslagen.nl

- www.rijksoverheid.nl

- www.vgob.nl

- www.kinderopvang.nl

- www.kinderopvangtotaal.nl

 

Onze tarieven

Ons adviestarief voor 2017 is € 5,90 per opvanguur per kind voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Daarvan is € 5,15 voor de gastouder en € 0,75 per opvanguur per kind voor Opdekleintjesletten.

 

Een gastouder mag haar eigen tarief bepalen en dus afwijken van ons adviestarief van € 5,15 per uur per kind. Dit mag hoger of lager zijn. Wat wel vast staat is het tarief voor Opdekleintjesletten dat is altijd € 0,75 euro per kind per uur.

 

De overheid geeft over maximaal € 5,75 subsidie.

Download kinderopvangtoeslagtabel.

 

Belangrijke informatie

Hier vindt u diverse belangrijke informatie:

- praktische handleiding voor gastouders

- informatiesheet gastouderopvang

- pedagogisch plan Opdekleintjesletten