Oudercommissie

 

De oudercommissie behartigt de belangen van ouder & kind. De oudercommissie is wettelijk verplicht en heeft op een aantal onderdelen verzwaard adviesrecht. Met vragen, klachten of suggesties kunt u bij de oudercommissie terecht. De oudercommissie bestaat uit vraagouders van Opdekleintjesletten.

 

Wat doet de oudercommissie?

Het doel van de oudercommissie is het adviseren van en meedenken over het beleid en de organisatie van Opdekleintjesletten. Dit betreft verschillende onderwerpen; tariefwijzigingen, de nieuwsbrief, vragen vanuit Opdekleintjesletten maar we zetten ons vooral in voor ouder en kind. Voor opmerkingen vragen en suggesties kunnen ouders zich wenden tot .

 

Belangrijke links

- www.toeslagen.nl

- www.rijksoverheid.nl

- www.vgob.nl

- www.kinderopvang.nl

- www.kinderopvangtotaal.nl

 

Onze tarieven

Ons adviestarief voor 2017 is € 5,90 per opvanguur per kind voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Daarvan is € 5,15 voor de gastouder en € 0,75 per opvanguur per kind voor Opdekleintjesletten.

 

Een gastouder mag haar eigen tarief bepalen en dus afwijken van ons adviestarief van € 5,15 per uur per kind. Dit mag hoger of lager zijn. Wat wel vast staat is het tarief voor Opdekleintjesletten dat is altijd € 0,75 euro per kind per uur.

 

De overheid geeft over maximaal € 5,75 subsidie.

Download kinderopvangtoeslagtabel.

 

Belangrijke informatie

Hier vindt u diverse belangrijke informatie:

- praktische handleiding voor gastouders

- informatiesheet gastouderopvang

- pedagogisch plan Opdekleintjesletten