Vraag en aanbod

 

Opdekleintjesletten brengt vraag en aanbod bij elkaar. Wanneer u op zoek bent naar een gastouder dan kunt u één van de consulenten een e-mail sturen of haar bellen. Samen met u worden in een persoonlijk gesprek uw wensen en eisen doorgenomen. Vervolgens gaat uw consulent voor u op zoek naar een passende gastouder.

 

Andersom geldt natuurlijk ook dat als u gastouder wilt worden, of als u al werkzaam bent als gastouder, u zich kunt aanmelden bij Opdekleintjesletten. In een persoonlijk gesprek gaat uw consulent met u bespreken aan welke eisen u reeds voldoet en op welke wijze u deze eventueel nog kunt aanvullen. Vervolgens wordt er op basis van uw wensen gezocht naar oppaskinderen, rekening houdend met de eisen die de Wet kinderopvang stelt aan de opvanglocatie, het aantal kinderen dat u tegelijk mag opvangen én de samenstelling (leeftijdscategorie) van de opvangkinderen.

 

Het is bij Opdekleintjesletten voor een gastouder financieel interessant om van oppassen werk te maken. Bij Opdekleintjesletten wordt per oppasuur een tarief gevraagd van 0,75 euro. Wij hanteren een adviestarief voor de gastouder van 5,15 euro per oppasuur per kind. De vraagouder betaalt bij dit adviestarief een totaalbedrag van 5,90 euro per kind per uur.

Belangrijke links

- www.toeslagen.nl

- www.rijksoverheid.nl

- www.vgob.nl

- www.kinderopvang.nl

- www.kinderopvangtotaal.nl

 

Onze tarieven

Ons adviestarief voor 2017 is € 5,90 per opvanguur per kind voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Daarvan is € 5,15 voor de gastouder en € 0,75 per opvanguur per kind voor Opdekleintjesletten.

 

Een gastouder mag haar eigen tarief bepalen en dus afwijken van ons adviestarief van € 5,15 per uur per kind. Dit mag hoger of lager zijn. Wat wel vast staat is het tarief voor Opdekleintjesletten dat is altijd € 0,75 euro per kind per uur.

 

De overheid geeft over maximaal € 5,75 subsidie.

Download kinderopvangtoeslagtabel.

 

Belangrijke informatie

Hier vindt u diverse belangrijke informatie:

- praktische handleiding voor gastouders

- informatiesheet gastouderopvang

- pedagogisch plan Opdekleintjesletten